Køb af ejerlejlighed

Særligt når du køber en ejerlejlighed

Når man køber et hus, benytter de fleste sig af huseftersynsordningen, hvilket indebærer, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Denne ordning anvendes dog normalt ikke på almindelige ejerlejligheder, hvilket øger risikoen for at ejendommen/lejligheden har mangler, som du ikke er opmærksom på ved købet. Det er derfor en god idé at få ejendommen gennemgået af en byggesagkyndig.

Fortrydelsesretten

Hvis man har købt en ejerlejlighed, og købsaftalen er underskrevet, men fortryder købet, har køberen mulighed for at fortryde sit køb – dette gælder også efter, at fristen for et evt. advokatforbehold er udløbet. Køberen skal give sælgeren meddelelse om, at købet fortrydes, senest seks hverdage efter, at køber har fået at vide at sælger har underskrevet kontrakten. Beskeden om, at køber har fortrudt købet, skal være kommet frem til sælgeren, inden fristen på seks hverdage er udløbet.
Det er dog meget vigtigt at huske, at det koster 1% af købesummen i godtgørelse, som skal betales til sælger inden fristen er udløbet. Hvis ikke godtgørelsen er betalt inden fristens udløb, er køber bundet af aftalen.

Ejerforeningens økonomi

Hvis man vælger at købe en ejerlejlighed, bliver man som oftest medlem af ejerforeningen i ejendommen. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvordan ejerforeningens økonomi ser ud, og hvilken forening  man bliver medlem af. Derfor skal, som minimum, ejerforeningens vedtægter og referater fra de seneste generalforsamlinger gennemgås.
Som ejer af en ejerlejlighed skal der oftest betales et månedligt bidrag til ejerforeningen – såkaldte fællesudgifter. Det er vigtigt at få klarlagt, om der er risiko for at disse fællesudgifter stiger inden for den nærmeste fremtid, eller om ejerforeningen sparer op til fremtidige vedligeholdelser – og om det opsparede beløb er realistisk i forhold til ejendommen stand.  Hvis det månedlige bidrag til ejerforeningen stiger, sker det typisk, hvis ejendommen, eller dele af den, er i dårlig stand. Dette kan f.eks. være vinduer eller tag, der skal skiftes, eller at facaden skal vedligeholdes.

Ejendommens stand og vedligeholdelse

Ved køb af en ejerlejlighed udarbejdes der ikke sædvanligvis en tilstandsrapport. Som køber skal man derfor være særlig opmærksom på lejlighedens stand. Det er dog også nødvendigt at være opmærksom på hele ejendommens stand, da fællesudgifterne til ejerforeningen sandsynligvis vil stige inden for den nærmeste fremtid, hvis standen er dårlig.
Alle medlemmer i ejerforeningen bidrager til at finansiere vedligeholdelsen af  f.eks. ejendommens tag og kælder. Det anbefales derfor at få en byggesagkyndig til at gennemgå selve lejligheden, samt gennemgå ejendommens tag, loft vinduer og kælder.