Advokatforbehold – Hvordan?

advokatforbeholdSåfremt du ikke kan få din advokat til at gennemse din købsaftale, før du underskriver, så bør du altid få indskrevet et advokatforbehold. Et sådant forbehold er ikke standard i en købsaftale, og derfor skal du selv sørge for at få det indskrevet.
Et standard advokatforbehold er som regel tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men der kan aftales længere løbetid i den enkelte købsaftale. Advokatens opgave er at gennemgå købsaftalens vilkår.
Med et advokatforbehold har du mulighed for at træde tilbage fra en allerede underskrevet aftale uden at skulle erlægge nogen som helst form for kompensation for din tilbagetrædelse. Såfremt du har indgået en købsaftale, men ikke har fået indskrevet et advokatforbehold, så kan du alene træde tilbage mod at erlægge en kompensation i form af 1 % af købesummen. Denne tilbagetrædelse skal ske inden for 6 hverdage – se mere under Fortrydelsesret.

Et advokatforbehold kan formuleres således:

”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat godkender købsaftalen i dens helhed.”

Det er vigtigt, at dit advokatforbehold er fuldstændigt og korrekt formuleret, idet du kan risikere, at dit forbehold alene tillader tilbagetrædelse på en række nærmere afgrænsede områder. Dette er ikke tilfredsstillende for dig som køber, og du bør kontakte en advokat, såfremt du ønsker at sikre din retsstilling før købsaftalens indgåelse. Hvis formuleringen er svag og uklar, kan det i sidste ende koste dig dyrt, fordi du kan blive forpligtet af en aftale, som du reelt ikke ønsker at indgå.
Der skelnes endeligt mellem et generelt og et konkret advokatforbehold. Et konkret advokatforbehold kan være en fordel, hvis der er bestemte dele af aftalen, som er usikre. Derimod er et mere generelt advokatforbehold oftest at foretrække, fordi ens tilbagetrædelse ikke beror på bestemte forhold i aftalen.

Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret ved boligkøb, såfremt du er forbruger og dit ejendomskøb primært er beregnet til beboelse. Der skelnes mellem tilbagetrædelse før og efter, at sælger har underskrevet købsaftalen. Såfremt købsaftalen endnu ikke er underskrevet af sælger, kan køber træde tilbage fra aftalen ved at meddele sælger, at han tilbagetræder. Der skal her ikke betales godtgørelse til sælgeren.

Hvad koster det at anvende fortrydelsesretten?

Tilbagetrædelsen kan imidlertid også ske efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Her skal køber give sælger skriftlig besked om sin tilbagetrædelse inden seks hverdage. Derudover skal køber erlægge 1 % af købesummen – det er som udgangspunkt den nominelle købesum, som danner grundlag for betalingen af godtgørelsen. Betalingen af godtgørelsen skal tillige være sket inden de 6 hverdage, såfremt fortrydelsen skal være gældende.

Sælger har pligt til at orientere køber om fortrydelsesretten. Køber skal derefter skrive under på, at han har modtaget oplysning om fortrydelsesretten.
Hvis køber har et advokatforbehold, så kan han muligvis bruge dette i stedet for sin fortrydelsesret, såfremt han ønsker at træde tilbage fra købsaftalen. Ved tilbagetrædelse med et advokatforbehold skal der ikke betales godtgørelse til sælgeren. Derfor bør denne mulighed overvejes først.