Testamente når man køber bolig

Testamente – Hvis du ikke er gift

testamente ved boligkøb og bolighandel
Hvis du og en samlever ønsker at købe hus sammen, så er det vigtigt at overveje, hvordan I kan sikre hinanden bedst muligt. Den danske arvelov bestemmer, at det er den ugifte samlevers familie eller dennes børn, der arver og ikke samleveren. Dermed kan man pludselig stå i en situation, hvor man må fraflytte det hidtidige fælles hjem, fordi arven til de efterladte skal udredes. Det er imidlertid muligt at disponere over sin formue i et testamente. Hvis ikke samleveren har børn, kan denne råde over hele sin formue, og ellers kan samleveren råde over ¾ af formuen.

Man kan løse dette ved hjælp af et testamente – samlevertestamente. Heri kan I begunstige den anden mest muligt. En samlever skal imidlertid betale 15 % arveafgift, mens ægtefæller ikke skal betale arveafgift.

Forsikringer og pensioner

I kan også sikre hinanden ved hjælp af krydsforsikring, hvor I hver især forsikrer hinanden. En krydsforsikringsudbetaling er skattefri og går uden om dødsbobehandlingen. I bør som samlevende også gennemgå jeres forsikringer og pensioner. Der kan være tale om store udbetalinger, og derfor kan det have stor betydning for den efterlevendes fremtid. Forsikrings- og pensionsudbetalinger går deklaratorisk til den nærmeste pårørende. Efter nugældende regler kan en samlever blive anset som den nærmeste pårørende – hvis I skulle gå fra hinanden vil samleveren ikke længere være den nærmeste pårørende, og dermed ikke den begunstigede i policen.

I bør overveje at lave en samejeoverenskomst. På denne måde tager I stilling til, hvordan jeres ting skal deles, hvis I engang skulle gå fra hinanden. En advokat kan hjælpe jer med at lave en samejeoverenskomst.

Her kan du læse vores guide om arv, arvesager og arveret.