Hvad er et skilsmisseskøde?

Hvis du og din ægtefælle skal skilles, og den ene af jer skal overtage hele jeres fælles ejendom, så skal det tinglyses, at han/hun nu er eneejer af huset. I skal aftale vilkårene for overdragelsen i en overdragelsesaftale, som skal underskrives af jer begge. Hvis I begge hæfter for den gæld, der ved køb af ejendommen blev tinglyst, skal I, inden I underskriver overdragelsesaftalen indhente en skriftlig godkendelse fra kreditforeningen og/eller banken. Dette skal gøres, så den ægtefælle, der overtager ejendommen, derved også overtager pantegælden, samtidig med at den anden ægtefælle bliver frigjort for sin hæftelse. Efter dette skal overdragelsen tinglyses.

Tinglysningsafgift

Når I skal tinglyse overdragelsen, så koster det en tinglysningsafgift på 1.660,00 kr. Når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse, så er I fritaget fra at betale værdiafgift på 0,6 % af overdragelsessummen. Denne regel gælder udelukkende, hvis der under ægteskabet har været formuefællesskab.