Familieoverdragelser

15%-reglen

En regel fra 1982 gør det muligt  at sælge en fast ejendom til nærtstående som f.eks. børn, til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%. Dette betyder at man kan give en form for gave til en nærtstående ved overdragelse af en fast ejendom, uden der sker beskatning af beløbet, hvis dette overstiger den skattefrie grænse på 60.700 kr. (2015) for gaver til børn. Reglen betyder, at en ejendom, hvorpå den offentlige vurdering lyder på 1 mio. kr. kan sælges for mellem 850.000 kr. og 1,15 mio. kr. til en nærtstående, uden at der skal betales skat af ”gaven”.

Sagkyndig vurdering af ejendommen

Reglen fra 1982 fraviges dog, hvis der forud for overdragelsen er indhentet en sagkyndig vurdering af ejendommen, og man kan ikke længere lægge den offentlige vurdering til grund for prisen. Det er herefter den sagkyndige vurdering af prisen på ejendommen, der skal lægges til grund for handlen.

Ændringer på ejendommen

Hvis der siden den offentlige vurdering er foretaget ændringer på ejendommen, der har betydning for ejendommens værdi, kan reglen om de 15 % heller ikke anvendes uden videre, da den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke længere afspejler ejendommens egentlige værdi.

Lån til køberen

Overdrageren af ejendommen på gerne yde et lån til køberen af ejendommen for at få undgå, at køberen betaler hele beløbet med det samme. Som udgangspunkt kan lånet også sagtens være rente- og afdragsfrit. Det er dog vigtigt at pointere, at der er tale om et reelt lån. Dette medfører, at der skal oprettes et gældsbrev. Der skal være tale om et anfordringsgældsbrev, hvilket betyder, at långiver kan kræve lånet betalt med en kort frist. Det er også vigtigt at dokumentere, når afdrag bliver betalt. Det må ikke fremgå af låneaftalen, at lånet afskrives med en pengegave hvert år.
Læs om Forældrekøb og finansiering her

Gave

Selvom det ikke må fremgå af gældsbrevet, at det afskrives hvert år med en pengegave, er det stadig muligt at give de resterende 85% af en ejendom til en nærtstående uden at betale gaveafgift. Långiver kan i stedet hvert år nedskrive lånet med det skattefrie lånebeløb (som f.eks. i 2015 er 60.700 pr. barn). Det er dog, som tidligere skrevet, vigtigt at det ikke er et krav, som fremgår af gældsbrevet. Hvis denne ”gaveaftale” fremgår af gældsbrevet, anses dette som om, at hele lånebeløbet er givet i gave, og der skal betales gaveafgift af den del af beløbet, der ligger ud over de 60.700 kr. (2015).
I stedet skal långiver hvert år komme i gavehumør, og nedskrive gælden med et beløb op til det skattefire gavebeløb. Det er vigtigt at dokumentere denne nedskrivning hvert år. På denne måde vil man afdrage beløbet hen over en årrække og samtidig slippe for at betale gaveafgift – og evt. arveafgift den dag det bliver aktuelt.

Såfremt der er et dødsbo involveret i familieoverdragelsen kan det være en god idé at kontakte en bobestyrer. Du kan også læse mere her.