Køb på tvangsauktion – Hvordan?

Når du skal købe bolig, så kan man spare penge ved at købe en ejendom på tvangsauktion. Men den lave pris er også forbundet med nogle risici. Et køb på tvangsauktion er mere kompliceret, end køb af ejendom i fri handel. Det er derfor en god ide at få hjælp af en boligadvokat. Når der er tale om tvangsauktion, får man ikke samme mulighed for at undersøge boligen. Det forløber sådan, at fogedretten kun tilbyder en besigtigelse af boligen på et nærmere bestemt tidspunkt. I forbindelse med en sådan besigtigelse, er det en god ide, at have en byggesagkyndig med for at undersøge boligen for fejl og mangler. I nogle tilfælde har man dog også mulighed for at besigtige boligen ved henvendelse til rekvirentens boligadvokat. Rekvirenten er den, der har begæret tvangsauktionen.

Alle har mulighed for at byde på en bolig, der er sat på tvangsauktion. Hvis du ønsker at byde på en bolig, kan du hente salgsopstillingen på den pågældende bolig ved fogedretten, rekvirentens advokat eller downloade den fra internettet, hvor der bliver annonceret og informeret om tvangsauktioner.

Tvangsauktion er uden tilstandsrapport

Når du køber bolig på tvangsauktion, skal du være opmærksom på, at der ikke bliver udarbejdet en tilstandsrapport, så du har derfor ikke mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Ved tvangsauktion køber man nemlig boligen, som den forefindes. Der er derved ikke mulighed for at rette krav om eventuelle mangler ved ejendommen mod en auktionssælger eller en anden. Det er derfor vigtigt, at din økonomi kan bære de ekstra udgifter, der kan komme, hvis du efter købet finder mangler ved boligen. Ved køb på tvangsauktion har du heller ikke mulighed for at fortryde handlen.
Udover købesummen for boligen, skal der også betales størstebeløbet og en særlig auktionsafgift til staten. Størstebeløbet består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger.

Hvis du er højestbydende til ejendommen på tvangsauktion, så skal du betale købesummen. Ved auktionens afslutning, skal du stille sikkerhed for, at du kan betale købesummen. Typisk stilles sikkerheden ved bankgaranti, men den kan også stilles ved kontant betaling eller check udstedt af en bank til retten. På trods af dette er du ikke sikret ejendommen. Dette skyldes, at ejeren eller udækkede rettighedshavere kan forlange, at der bliver afholdt en ny auktion. Hvis der på den nye auktion kommer et højere bud, så vil denne højestbydende få ejendommen. Men hvis der ikke kommer andre bud på den nye auktion, vil du som højestbydende på den første auktion få ejendommen.
Som køber skal du selv sørge for at tinglyse auktionsskødet og anmode Tinglysningsretten om at slette hæftelser fra den tidligere ejer.