Samejeoverenskomst – Hvad regulerer den?

samejeoverenskomst bolighandelHvis du køber en fast ejendom sammen med en samlever eller køber en ideel anpart i fx et tofamiliehus, således at I ejer ejendommen i sameje, så bør I overveje at lave en samejeoverenskomst. Det er en forpligtigende kontrakt, hvori I aftaler, hvordan udgifter skal betales, brugsretten over ejendommen, forkøbsret m.v. Den regulerer samtidig jeres indbyrdes retsstilling ved konflikter og lignende, hvis der skulle opstå konflikter mellem dig og den anden ideelle anpartshaver.

I en samejeoverenskomst kan I regulere forhold, såsom de løbende betalinger, en gensidig opsigelsesfrist, muligheden for at købe den anden ud, eventuelle pengekrav og jeres retsstilling ved den enes død.

Hvad er risikoen ved ikke at have en samejeoverenskomst?

Såfremt I ikke indgår en sådan en aftale, så kan I risikere at stå i en dårlig situation, hvis I senere bliver uenige om, hvad der skal ske med ejendommen, fx hvis den ene nægter at betale sin del af udgifterne. Der er solidarisk hæftelse for alle udgifter til ejendommen, og derfor kan du ikke nøjes med at betale din halvdel.

I kan muligvist udfærdige samejeoverenskomsten selv, men det anbefales imidlertid, at I kontakter en advokat, så I får alle tænkelige situationer skrevet ind i kontrakten. Alternativt findes mange eksempler på standardmæssige samejeoverenskomster, men her tages netop ikke hensyn til jeres individuelle behov, og de kan derfor i nogle tilfælde være utilstrækkelige.

I kan få jeres samejekontrakt tinglyst på ejendommen som servitutstiftende, men det er ikke et krav for dens gyldighed mellem jer. Tinglysningens primære formål er derfor at vise over for omverdenen, hvordan jeres ejermæssige fordeling er.